Karihola Barnehage

Samlokalisering av bydelsbarnehager til ett felles nybygg utført i massivtre.
Prosjektnavn
Karihola Barnehage
Kunde
Kristiansund kommune
Sted
Norge
Periode
2017-2018

Oppdraget

Under prosjektering og planlegging av ny barnehage ble Norconsults interiørarkitekter engasjert tidlig i forprosjektfasen. Dette la grunnlaget for et nyttig samarbeide mellom brukere, byggherre, arkitekt og øvrige rådgivere der løsninger kunne justeringer underveis i byggeprosessen for å optimalisere planløsninger, plassering av teknisk utstyr som lys, varme og strøm, før prosjektet ble sendt ut på totalentreprise. Interiørarkitene bistod med valg av materialer og farger i samspill med prosjektets arkitekter. Vi jobbet tett med sluttbruker i hvordan skulle møbleres og innredes, med planlegging og organisering av innkjøp for alt utstyr og løsøre for barnehagens drift ute og inne. Interiørarkitektene hadde ansvar for all innredning i bygget, for skilting og merking ute og inne og utarbeidet. I samarbeide med designbyrået Eggedosis ble det utarbeidet et skiltkonsept med ulike identitetssymbol for bruk i Karihola og til kommunens øvrige barnehager.

Løsningen

Bygget er prosjektert for 140 barn i alderen 0-6 år og ca. 50 ansatte fordelt på 8 avdelinger. Barnehagen er planlagt for 14 barn pr småbarnsavdeling og 21 barn pr storbarnsavdeling. En del av innrednigen ble spesialdesignet og integrert inn i bygget, noe som ga en effektiv arealutnyttelse og bruksverdi av bla. Gangareal. Fargebruk er tatt utgangspunkt i arkitektens fargesetting i fasader og bygningselementer. Møbler og inventar ivaretar en fleksibel bruk av avdelingene og ulike rom. Tidlig involvering i prosjektet og en hånd om byggets totale innredning og utstyrsbeholdning i kombinasjon med byggherre og brukermedvirkning, har gitt en unik og gjennomført helhet fra barnehagens eksteriør til interiør.

Resultatet

Tidlig involvering i prosjektet med ansvar for byggets totale innredning og utstyrsbeholdning har gitt en unik og gjennomført helhet både ute og inne.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Stine Gjengstø Holten
Stine Gjengstø Holten
Interiørarkitekt
Profilbilde av Hilde Wilmot
Hilde Wilmot
Interiørarkitekt/ Fagspesialist

Relaterte prosjekter