Kjøpmannsgata, åpen plan - og designkonkurranse

Trondheim kommune og Statens vegvesen ønsket et helhetlig illustrasjonsmateriale som kan brukes som vedlegg til videre planer i området og som kan ligge til grunn for oppgradering av uterommene i Kjøpmannsgata.
Prosjektnavn
Kjøpmannsgata, åpen plan - og designkonkurranse
Kunde
Trondheim Kommune og Statens Vegvesen
Sted
Norge
Periode
2017

Oppdraget

Landskapsarkitektene i Norconsult har utformet et konsept, som synliggjør potensialet i området; gjennom gode grep for området som helhet og gjennom ideer for utvalgte byrom. Det skal legge til grunn for mulighet for etappevis opparbeiding.

Løsningen

Konseptet til Norconsult i denne konkurransen var å ivareta, forsterke og knytte hele Kjøpmannsgata bedre sammen med resten av byen. Svært mange gående og syklende mennesker passerer Kjøpmannsgata i hver ende, men ikke på lags. For å skape attraktive byrom i Kjøpmannsgata, med høy brukskvalitet krever det byrom med mange bruksmuligheter og stor gjennomføring av mennesker. En ny utforming av kontaktpunktene og Vollen og en introduksjon av en rekke funksjoner i gata, kan fungere som generatorer for økt bruk av Kjøpmannsgata. Etappevis utforming av byrommene kan være hensiktsmessig. Ved å først utforme kontaktpunkter og noen gode tverrforbindelser mellom gateløpene, vil Kjøpmannsgatas byrom utvikles i takt med byggerekkas innhold.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Birgitte Kahrs
Birgitte Kahrs
Oppdragsleder
Profilbilde av Cristian Rodriguez
Cristian Rodriguez
Medarbeider