Konseptvalgutredning (KVU) Bygdøy allé

Norconsult har bidratt med utredning og anbefaling av hovedløsning for ny utforming av Bygdøy allé, en av Oslos mest ærverdige strøksgater.
Prosjektnavn
Konseptvalgutredning (KVU) Bygdøy allé
Kunde
Bymiljøetaten, Oslo kommune
Sted
Norge
Periode
2015-2016
Nøkkeltall

Oppdraget

Bakgrunn for igangsettelse av prosjektet var kastanjetrærne i Bygdøy allé sin dårlige forfatning, og behov for tilrettelegging for sykkel i gaten. Dette ga muligheten til å se på hele gatetverrsnittet på nytt og oppgradere gaten.

Løsningen

Kommunen la KVU til grunn som metode for prosjektet. Metoden legger opp til utvikling av en rekke alternative konsepter, en grundig utredning av disse, og av hvilke konsekvenser endelig løsning vil få. Som del av prosjektet ble det gjort delutredninger for blant annet kulturminner, byliv og handel, sykkeltilrettelegging og trafikk.

Resultatet

Prosjektet ble gjennomført med omfattende medvirkning mot interessenter og aktører, og i tett dialog med både oppdragsgiver og Byråd for miljø og samferdsel.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Janne Walker Ørka
Janne Walker Ørka
Markedssjef