KVU Grünerløkka

Norconsult har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for gatebruk og byrom på Grünerløkka i Oslo. Utredningen er utarbeidet etter bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).
Prosjektnavn
KVU Grünerløkka
Kunde
Oslo kommune - Bymiljøetaten
Sted
Europa
Periode
2015-2017
Nøkkeltall
5 300 000 kr

Oppdraget

Konseptvalgutredningen vurderer ulike konsepter for gatebruk og byrom med ulik prioritering av gateareal og ulike trafikale løsninger, samt avdekker positive og negative konsekvenser av disse. Målet er å finne den gatebruken som vil gi den mest hensiktsmessige fordelingen av disponibelt gateareal fordelt på brukerne.

Løsningen

Konseptvalgutredningen resulterte i en gatebruksplan for Grünerløkka som viser gatenes rolle i transportsystemet og byrommet, med tilhørende liste over anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kristin Brunborg Økland
Kristin Brunborg Økland
Sivilingeniør
Profilbilde av Edel Hovland Nordang
Edel Hovland Nordang
Avdelingsleder Hovedkontor