Ferjefri E39 - Hengebru over Langenuen

Alternativene har hovedspenn mellom 1 165m og 1 550m. Hvis det lengste alternativet hadde stått ferdig i dag, ville det vært det 4. lengste bruspennet i verden!
Prosjektnavn
Ferjefri E39 - Hengebru over Langenuen
Kunde
Statens vegvesen, Region vest.
Sted
Norge
Periode
2015
Nøkkeltall
Hovedspenn fra 1165m til 1550m.

Oppdraget

I forbindelse med ferjefri E39 skal det gjennomføres flere lange fjordkryssinger. Langenuen er en av disse krysningsstedene.

Løsningen

Langenuen er en firefelts hengebru med gang og sykkelveg som blir utredet i forbindelse med ferjefri E39. Norconsult har utført et skisseprosjekt for Statens Vegvesen Region vest som har vurdert tre mulige kryssinger av fjorden Langenuen. Skisseprosjektet er en mulighetsstudie som omfatter opptegning og illustrering av kryssingsalternativene, kostnadsvurderinger og overslagsberegning av kritisk vindhastighet (flutter-beregning) for hengebrualternativene.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør