Lassebakken barnehage - prosjektering av støyskjerm

Norconsult har prosjektert støytiltak rundt lekeområdet for Lassebakken barnehage i Drammen.
Prosjektnavn
Lassebakken barnehagen - prosjektering av støyskjerm
Kunde
Bane NOR
Sted
Norge
Periode
2019-2020

Oppdraget

I forbindelse med entreprise "UDK30 Lokale støytiltak i utbyggingsoppdraget Inter City Drammen- Kobbervikdalen", har det vært behov for støyskjerming av barnehagen i nærheten av anleggsområdet.

Løsningen

Barnehagen ligger i et område utsatt for anleggsstøy. Norconsult har beregnet støy for uteplass og anbefalt støyskjerming.

Resultatet

Norconsults arkitekter har løst utfordringen ved å tegne og prosjektere det som brukerne av området betegner som en «kreativ» støyskjerm.

Kontaktperson

Profilbilde av Kate Holm
Kate Holm
Sivilarkitekt MNAL, Avdelingsleder Arkitektur