Leirfjordbrua

Norconsult har prosjektert Leirfjordbrua, Norges 4. lengste hengebru. Bratt og utilgjengelig terreng førte til ny og kreativ byggemetode for en stor hengebru.
Prosjektnavn
Leirfjordbrua
Kunde
Statens vegvesen, region nord.
Sted
Norge
Periode
2016-Pågående
Nøkkeltall
Hovedspenn: 796 meter
Totallengde: 812 meter
Seilingshøyde: 40 meter
Tårnhøyde: 114 meter

Oppdraget

Leirfjordbrua er en planlagt hengebru i Sørfold kommune i Nordland. Prosjektet E6 Sørfoldtunnelene består av oppgradering av E6 mellom Fauske i sør og Mørsvikbotn i nord. Prosjektet styres lokalt av Statens Vegvesen Region Nord. Norconsult startet prosjekteringen av brua i desember 2016 og konkurransegrunnlag ble ferdigstilt i 2017.

Løsningen

Det bratte og utilgjengelige terrenget som brua skal bygges i ga spesielle utfordringer med tanke på anleggsgjennomføringen og konstruksjonsutformingen. Forprosjektet i reguleringsplanen ble optimalisert med resultat i redusert byggekostnad, en sikrere gjennomføring av byggefasen, bedre visuelt uttrykk og et minimum av terrenginngrep i strandsone og fjellsider.

Resultatet

Konkurransegrunnlaget var ferdig prosjektert desember 2018. Bygging av brua planlegges i første halvdel av 2020-tallet.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør