Levanger Sør – Moafjæra bolig og næringsareal - utomhusanlegg

Norconsult har prosjektert av nytt kombinert bolig og næringsbygg. Prosjekteringen omfatter brann, landskapsarkitektur og bygningsfysikk.
Prosjektnavn
Levanger Sør – Moafjæra bolig og næringsareal - utomhusanlegg
Kunde
Grande Entreprenør
Sted
Norge
Periode
2014-15
Nøkkeltall
3 000 m².

Oppdraget

Prosjektering av nytt kombinert bolig og næringsbygg. Prosjekteringen omfatter brann, LARK og bygningsfysikk.

Løsningen

Prosjektering av utomhusanlegget for kombinert bolig og næringsareal med parkering, fortau, lekeplass og parkareal.

Resultatet

Parkanlegget har et vannspeil og beplantning, sittemuligheter på opphøyde kanter. Parkarealet forbinder anlegget med en stipromenade langs Eidsbotn. I enden av parkarealet ligger et lekeareal til glede for boligene og offentligheten. Et område inntil næringsarealet mot sjøen er tilrettelagt som et lunt oppholdsareal for ansatte.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ole Jørgen Bragstad
Ole Jørgen Bragstad
Gruppeleder Brann
Profilbilde av Siri Alette Aurstad
Siri Alette Aurstad
Avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap