Lunckefjell gruve

Store Norske Spitzbergen Kullkompani AS (SNSK) ønsket å forlenge levetiden for gruvevirksomhet på Svalbard ved å åpne en ny gruve i Lunckefjell. I den forbindelse deltok Norconsult i flere prosjekter.
Prosjektnavn
SNSK Lunckefjell
Kunde
Store Norske Spitzbergen Grubekompagni AS og Deloitte AS
Sted
Norge
Periode
2010-2011
Nøkkeltall

Oppdraget

I 2010 ønsket Store Norske Spitzbergen Kullkompani AS (SNSK) å forlenge levetiden for gruvevirksomhet på Svalbard. Etter nedgang i produksjon i de kjente gruvene, så man først på mulighetene for utnyttelse av forekomstene i Lunckefjell, eventuelt senere i andre felt der tilkomsyen var vanskeligere.

Løsningen

Norconsult har deltatt i flere prosjekter i denne forbindelse, blant annet ved beregning av støy som bidrag til konsekvensanalyse. I tillegg var Deloitte AS engasjert av Handels- og Næringsdepartementet for en teknisk og økonomisk gjennomgang av hele prosjektets lønnsomhet. Her var Norconsult bidragsyter i forbindelse med vurdering av byggeteknikk, teknisk infrastruktur, miljø og materialhåndtering.

Resultatet

Gruven er nå midlertidig stengt. Videre drift av denne, og utvikling av andre forekomster vil avhenge av prisutvikling på verdensmarkedet. På samme måte som i Lunckefjellprosjektet, må em eventuell utvikling av andre forekomster håndtere miljøutfordringene på en tilfredsstillende måte for å kunne realiseres.

Kontaktperson

Profilbilde av Kristian Glømmen Søreide
Kristian Glømmen Søreide
Seksjonsleder industriseksjonen