Melbu skole

Norconsult har utført programmering, skisse- og forprosjekt og detaljprosjektering av barneskole i Hadsel kommune.

Prosjektnavn
Melbu skole
Kunde
Hadsel kommune
Sted
Norge
Periode
2014-2016
Nøkkeltall
BTA. ca. 2900 m2

Oppdraget

Prosjekt er utviklet som tilbygg til eksisterende Melbu skole.

Løsningen

Tilbygget inneholder 5 baser med tilstøtende garderober, administrasjonsarealer, personalrom, personalgarderober, arbeidsrom for lærere, aula, kantine, spesialrom for kunst- og håndverk og arealer for mat- og helsefag. Nybygget tilknyttes eksisterende bygg og inneholder mindre ombygging av dette.

I oppdrag er det inkludert også utomhus arbeider (parkering og lekeareal).

Resultatet

Skole var ferdigstilt 2016.

Kontaktperson

Profilbilde av John Arne Traasdahl
John Arne Traasdahl
Avdelingsleder Kontor