Melkevarden skole, Vadsø

Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har utarbeidet forprosjekt for Melkevarden skole i Vadsø med kostnadsoverslag og romprogram.
Prosjektnavn
Melkevarden skole, Vadsø
Kunde
Vadsø kommune
Sted
Norge
Periode
2012
Nøkkeltall
2507 m2 BRA

Oppdraget

Melkevarden skole hadde enkelttrinn for 1.-4. klassetrinn, og ble utvidet til 1.-7. trinn, for maks. 196 elever. Eksisterende skole utgjorde ca 1500 m2 BTA på ett plan, prosjektert tilbygg utgjør ca 1500 m2 BTA. Forprosjektet omfatter to alternative løsninger.

Løsningen

Alternativ 1 gjaldt totalrenovering (hovedombygging) og tilbygg til eksisterende skole i henhold til skisseprosjektet. Eksisterende konstruksjoner ble forsterket etter dagens laststandard. Ventilasjon og elektrisk anlegg i eksisterende del ble skiftet ut. Eksisterende del ble bygd om for klasserom, grupperom, forming og SFO. Tilbygg inneholder ny hovedinngang, auditorium, gymsal, skolekjøkken og musikkrom, areal for gruppearbeid, arbeidsrom for lærere, samt teknisk rom.

Alternativ 2 forutsatte at eksisterende skole ble revet og erstattet av nybygg som skulle dekke det totale romprogrammet.


Utførende arkitekt: Sivilark.MNAL Aina Bjerke
Medarbeidere:sivilark.MNAL Tor E. Pedersen, sivilark.MNAL Paul B. Pincus, ark.ass. Ruth Pedersen, ark.ass. Alf Harald Bårdslett

Resultatet

Utbygging av Melkevarden skole ble lagt til rette for daværende krav til undervisning, med arealer som ivaretok godt læring- og arbeidsmiljø, fellesskap i skolen og fleksibilitet. Samtidig skulle krav til universell utforming, energieffektivisering og rasjonell drift ivaretas. Utvidelser og ombygging for en god skole stilte høye krav til utforming med hensyn til funksjonsdyktighet og estetikk. Dette ble en stor og inspirerende utfordring for arkitekt og prosjekteringsgruppe.
I vår tilnærming til gjennomføringen av prosjektet la vi opp til et nært samarbeid med byggherren, brukerrepresentanter og kommunale fagetater. Et godt prosjekt forutsetter et godt og nært samarbeid mellom de involverte partene.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL/ Seniorrådgiver