Miljøopprydning etter batteriindustri, Moloveien 3, Horten

Exide Technology AS har solgt eiendommen og flyttet batteriproduksjonen fra Moloveien 3 i Horten. Norconsult har bistått Exide Technologies AS med miljøtekniske kartlegging av grunn, grunnvann og industribygg, søknadsprosess, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, prosjektledelse og opprydning i forurenset grunn.
Prosjektnavn
Miljøopprydning etter batteriindustri- Moloveien 3, Horten
Kunde
Exide Technologies AS
Sted
Norge
Periode
2016- 2019
Nøkkeltall
Totalt er det på 14.612 m2 tatt ut 29.391 tonn avfall, derav 6.782 tonn farlig avfall.
Sorteringsgrad i forbindelse med gjennomføringen er på 99,86 %.

Oppdraget

I tidsperioden 1950- 2015 hadde ulike aktører batteriproduksjon i på industrieiendommen i Moloveien 3. Exide Technologies AS var den siste aktøren, og flyttet sin produksjon i 2015. Etter nedleggelse av driften til Exide ga Miljødirektoratet pålegg om opprydning i blyforurenset grunn og grunnvann, samt fjerne eller begrense risiko for spredning via nedgravd infrastruktur. Saneringsarbeidet tok som målsetning å rydde opp til boligstandard iht. TA-2553.

Løsningen

Basert på pålegget fra Miljødirektoratet ble det gjennomført kartlegging, spredningsberegninger og utarbeidet tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn, inkludert infrastruktur i grunnen. Norconsult har vært ansvarlig miljørådgiver på stedet gjennom hele oppryddingsfasen og fulgt opp forurensningsmyndigheter, utført etterkontroll, overvåkning og prosjektledelse. Totalt er 14.612 m2 berørt av tiltaket og det er gravd ut 29.391 tonn avfall, derav 6.782 tonn farlig avfall. Det er miljømessig forsvarlig ryddet opp i all berørt infrastruktur i grunnen. Sorteringsgrad i forbindelse med anleggsarbeidet er på 99,86 %.

Resultatet

En forurenset industrieiendom er forvandlet til arealbruk boligstandard

Kontaktpersoner

Profilbilde av Lena Evensen
Lena Evensen
Hydrogeolog
Profilbilde av Anne Fevang
Anne Fevang
Miljørådgiver