Molde Videregående Skole – Tilbygg øst

Utvidelse av Molde videregående skole

Prosjektnavn
Molde Videregående Skole – Tilbygg øst
Kunde
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sted
Norge
Periode
2013-2015

Oppdraget

Oppdraget tar utgangspunktet i Utviklingsplanen for Molde videregående skole fra 2011. Vi fulgte prosjektet gjennom skisseprosjekt, forprosjekt og detalj-prosjekt. Det nye tilbygget til Molde VGS er plassert lengst øst på skoleområdet og er på 3000 kvadratemter. Byggets arkitektoniske utforming og materialbruk henter elementer fra nyere bebyggelsen ved skolen (F-fløya og G- fløya). Den nye hovedinngangen har gitt en utforming og materialbruk som skaper et klart blikkfang og trer tydelig fram i forhold til omgivelsene.

Løsningen

Bygget inneholder kantine/ aula, bibliotek, administrasjon, elevtjenester og nye undervisningsrom.  Den nye hovedinngangen ligger sentralt plassert og leder inn til skolens nye aula og kantine.  Skolens aula har et fast amfi i bakkant og strekker seg over to etasjer, opp til øvre aula på 2. etasje.  Bibliotek, administrasjon og personalrom er plassert i 2. etasje, lett synlig og tilgjengelig fra hovedinngangsparti og vestibyle / aula. I 3. etasje har vi plassert Elevtjenester, TPO –base, samt nye undervisningsrom og grupperom.

Resultatet

Molde videregående prosjektet ble gjennomført med et honorar på 2 millioner kroner.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ivar Gussiås
Ivar Gussiås
Sivilarkitekt
Profilbilde av Ståle-Jakob Valø
Ståle-Jakob Valø
Rådgiver