Mulighetsstudie, Stange kommune

Landskapsarkitektene i Norconsult på Hamar har utarbeidet mulighetsstudier for tre områder i Stange kommune.
Prosjektnavn
Mulighetsstudier for områder i Stange kommune
Kunde
Stange kommune
Sted
Norge
Periode
2018

Oppdraget

Oppdraget gikk i korte trekk ut på å gjøre vurderinger av to potensielle utbyggingsområder i kommunen (Hobergjordet og Tokstad/ Gyrud). Det totale landskapsbilde, stedsidentitet, opplevelsesverdi og kulturhistoriske verdier var viktige kriterier som skulle belyses og legges til grunn for utbyggingsforslagene. Det tredje område var strandsona i Stange Vestbygd. Her ønsker kommunen å gjøre strandsona mer tilgjengelig for folk, med en sammenhengende sti i fra Nordsveodden og til Gillundstranda.

Løsningen

I samarbeid med arkitekter fra Os ble det utviklet boligkonsepter med stor vekt på god tilpasning til kulturlandskapet. Det ble utarbeidet 2 utbyggingsforslag på hvert av delområdene (Hobergjordet og Tokstad/ Gyrud). På hvert av de to delområdene vises forslag med ulik grad av utbygging: • lav grad av utbygging • høyere grad av utbygging I begge forslagene ble kultur, natur og landskapsverdier høyt verdsatt. For strandsona ble det foreslått en sammenhengende stitrasè som berører flere gårdeiendommer i Vestbygda. Det var svært viktig at stitrasèen underordnet seg det storslagne kulturlandskapet som Vestbygda byr på, uten større terrenginngrep.

Resultatet

Mulighetsstudien skal være et innspill til kommuneplanens arealdel med pågående arbeid i 2018.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ingrid Sandberg Kjørven
Ingrid Sandberg Kjørven
Landskapsarkitekt MNLA
Profilbilde av Brit Angell Johnson
Brit Angell Johnson
Avdelingsleder, Landskapsarkitekt MNLA