Nedre Romerike Avløpsselskap

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) skulle effektivisere arealbruken på sine eiendommer og samlokalisere funksjoner i Strandveien 22, Skedsmo. Oppdraget ble utført av Borealis Arkitekter, som nå er en del av Norconsult.
Prosjektnavn
Nedre Romerike Avløpsselskap
Kunde
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
Sted
Norge
Periode
2012
Nøkkeltall
3200 m2 BRA

Oppdraget

Situasjonen var todelt og konseptet basert på plasseringen av verksted, garasje og lagerbygg og tungtrafikk bak på tomten, mens den utadrettede virksomheten med administrasjon og persontrafikk ble plassert nærmest adkomst i grønne omgivelser.

Løsningen

Det ble tatt utgangspunkt i eksisterende administrasjonsbygg ved å legge laboratoriet og garderobene i ny fløy parallelt med eksisterende fløyer. Det ble en tverrgående intern forbindelse mellom fløyene.

Nytt bygg for garasjer, verksted og lager ble lagt i en bygning i nord-sør retning og danner bakvegg til plassen foran hovedinngangen til NRA /NRV.

Midt på bygget er det et åpent portrom for kjøreadkomst til vestsiden av tomta og inn til anlegget i fjellet. Utelager ble lagt til vestre del av tomta, skjermet fra hovedplassen.

Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Paul -Bratland Pincus

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Paul Bratland Pincus
Paul Bratland Pincus
Seniorrådgiver, Sivark MNAL