Nedre Romerike Avløpsselskap

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) har effektivisert arealbruken på sine eiendommer og samlokalisert funksjoner i Strandveien 22, Skedsmo. Oppdraget ble utført av Borealis Arkitekter, som nå er en del av Norconsult.
Prosjektnavn
Nedre Romerike Avløpsselskap
Kunde
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
Sted
Norge
Periode
2012
Nøkkeltall
3200 m2 BRA

Oppdraget

Situasjonen var todelt og konseptet basert på plasseringen av verksted, garasje og lagerbygg og tungtrafikk bak på tomten, mens den utadrettede virksomheten med administrasjon og persontrafikk ble plassert nærmest adkomst i grønne omgivelser.

Løsningen

Verksted, vaskehall, lager og garasje er samlet til ett langstrakt volum med hovedfasade mot administrasjonbygget, og danner et felles adkomstareal. De enkelte funksjoner har ulike krav til romhøyde, som avspeiles i en avtrappende bygningsform, med størst høyde i verksteddelen og avtrappende høyde mot begge sider over lager og garasje. Verkstedbygget er oppført med en enkel og nøktern utførelse i industriell stil, og underordner seg eksisterende administrasjonsbygning.

Nytt laboratorie- og garderobeanlegg er lagt som tilbygg til eksisterende administrasjonsbygg. Utvidelsen utgjør en ny fløy som underordner og tilpasser seg eksisterende administrasjonsbygg både i form, størrelse og materialebruk.

Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Tor E. Pedersen
Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Lars Krane og sivilarkitekt MNAL Jòrun K. Eliasen

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Paul Bratland Pincus
Paul Bratland Pincus
Seniorrådgiver, Sivark MNAL