Nesbru bo- og omsorgssenter

Nesbru bo- og behandlingssenter i Asker er en kommunal institusjon for personer med demens og med alderspsykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser.

Prosjektnavn
Nesbru sykehjem
Kunde
Asker kommune
Sted
Norge
Periode
2013 - 2017
Nøkkeltall
Bruttoareal: 9.000m².
Byggekostnad: NOK 300 mill

Oppdraget

Norconsult har i samarbeid med Nordic hatt prosjektering av nytt sykehjem i Asker. Norconsult har hatt alle rådgivende ingeniør fag. Prosjektet omfatter skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggefase.

Løsningen

Nesbru bo- og omsorgssenter har 72 langtidsplasser fordelt på 3 avdelinger, i tillegg til fellestjenester, ledelsesfasiliteter, støttefunksjoner og et aktivitetssenter. Senteret består av to hovedbygg med gangforbindelse imellom. Her skal beboerne kunne være sammen og ha lett tilgang til skjermede uteområder. En "hovedgate" strekker seg fra hovedinngangspartiene gjennom kafeteriaen og inn i boenhetene, noe som gjør det mulig for beboerne å samhandle og opprettholde et sosialt liv i soner langs gaten.

Resultatet

Bygget ble ferdigstilt i 2017.

Kontaktperson

Profilbilde av Janne Grindheim
Janne Grindheim
Avdelingsleder