Ny dam Hovdalsvatn

Ny gravitasjonsdam med bunntapping
Prosjektnavn
Ny dam Hovdalsvatn
Kunde
Frosta Vassverk
Sted
Norge
Periode
2019

Oppdraget

Norconsult ble kontaktet av Frosta vassverk ifm. klassifisering av dam iht. NVEs damsikkerhetsforskrift og gjeldende retningslinjer. Videre ble det klart at dammen var av dårlig forfatning og måtte rehabiliteres.

Løsningen

Flomberegning og dambruddsbølgeberegning ble utarbeidet, med videre teknisk plan for de planlagte arbeidene. Blant arbeidsoppgavene var klassifisering av dam, flomberegning og dambruddsbølgeberegning, tekniske planer og damprosjektering med damkontroll.

Resultatet

Rehabiliteringen besto av fjerning av eksisterende betongdam med løsmassekjerne, og etablering av ny massiv gravitasjonsdam i betong med tilhørende overløpsterskel. Det ble innstøpt to nye rør i bunnen av hoveddammen; et bunntapperør for å sikre kontrollert nedtapping av magasinet og et minstevannføringsrør for å sikre vann i elveleiet.

Kontaktperson

Profilbilde av Ida Gotvassli
Ida Gotvassli
Sivilingeniør, vannkraft