Ny sweeperhall med personalbygg på Oslo Lufthavn Gardermoen

Utbyggingen av Oslo Lufthavn OSL medførte økt behov for vedlikehold- og maskinverkstedtjenestene til Lufthavntjenester. Løsning ble ombygging og nybygging. Norconsult har utført forprosjekt og detaljprosjektering.
Prosjektnavn
K-72361 Sweeperhall
Kunde
Oslo Lufthavn T2-prosjektet
Sted
Norge
Periode
2011-2014
Nøkkeltall
Nybygg: ca 4 000 m2. Ombygging: ca 5 000 m2.

Oppdraget

Utbyggingen av Oslo Lufthavn OSL medførte økt behov for vedlikehold- og maskinverkstedtjenestene til Lufthavntjenester.

Løsningen

Prosjektet bestod av ombygging og påbygg av eksisterende personalbygg, sweeperhall og maskinhall samt nybygg av sweeperhall vest, automatisk og manuell vaskehall, kjemikalieanlegg, garasje ved personalbygg, nytt drivstoffanlegg og bearbeiding av tilhørende uteareal. Norconsult deltok med en tverrfaglig rådgivergruppe og har utført forprosjekt, detaljprosjektering, og NS3420 beskrivelse for generalentreprise, arbeidstegninger og oppfølging i byggefasen. Fagområdene som deltok var blant andre bygg, VVS, VA, elektroteknikk, brann og sikkerhet, akustikk, geoteknikk, miljø og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Resultatet

Prosjektet medførte en vesentlig kapasitetsøkning i verksted- og garasjefasilitetene, helt nye kurs- og personalfasiliteter og en kraftig oppgradering av vaskefasilitetene for alt rullende materiell.

Kontaktperson

Profilbilde av Janne Grindheim
Janne Grindheim
Avdelingsleder