Nye Aspåsen skole, Bodø

Norconsult har hatt oppdraget med detaljprosjektering av Nye Aspåsen skole i Bodø.

Prosjektnavn
Nye Aspåsen skole
Kunde
Bodø kommune
Sted
Norge
Periode
2018-2020
Nøkkeltall
11300 kvadratmeter over fire etasjer

Oppdraget

Aspåsen skole sto ferdig i 1967 som resultat av en arkitektkonkurranse for skole og samfunnshus, med en stor aula, og er tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl. Bygningen ble gitt en autonom form, med en oval grunnplan og hvelva takform, der skolen var plassert i de to øverste etasjene, utkraget over samfunnshuset på bakkeplanet. Den sentrale aulaen ble i 1991 ombygd til konsert- og teatersal for Bodø kulturhus.

Etter at Stormen kulturhus ble ferdigstilt i 2014, ble det bestemt at skolen skulle bygges om for å gi plass til en 3-parallellers barneskole, for ca 525 elever, samt Bodø kulturskole.

Løsningen

Oppdraget består i ombygging og totalrenovering av eksisterende bygg, samt to nye tilbygg over to etasjer. Undervisningsrommene var opprinnelig organisert langs de to bua ytterveggene, og samfunnshusets aula lå som et tre etasjer høyt rom i midten.

Dette grepet er videreført i ombyggingen, hvor det sentrale rommet er omgjort til samlingssal med amfi. Rommet er åpent over tre etasjer, med innskutte volum med rom for spesialundervisning.

Det er i tillegg etablert allrom for hvert klassetrinn som utvidelse i hver ende av bygget. Byggets underetasje er tatt i bruk til musikkrom, dramaavdeling, scene og multimedia. Opprinnelig var hovedinngangene i nord- og sørenden av bygget, en halv etasje over samfunnssalen. Inngangsnivået er nå senket, slik at man får trinnfri adkomst til hovedplanet, og det er installert heiser som når alle nivå i bygget.

Bygget var meget moderne for sin tid, med et karakteristisk uttrykk som er ivaretatt i oppdraget. Bygget inngår i Bodø kommunes verneplan, og eksteriøret er underlagt bygningsvern.

Resultatet

En vesentlig del av byggets arkitektur utgjøres av et svært komplekst bæresystem. Byggets utkragede etasjer bæres av flaggkonstruksjoner, som sammenholdes av takets gitterdragere.

Etablering av nye strukturer og åpninger, har gitt behov for en total gjennomgang av byggets bæreevne og statikk. Dette har også gitt bærekraftige løsninger ved å beholde mest mulig av eksisterende konstruksjoner.

Arkitekt: Aina Bjerke, Marjo Kristiina Jussila og Alf-Harald Bårdslett (tidligere Borealis Arkitekter)

Kontaktpersoner

Profilbilde av Olav Haavik
Olav Haavik
Fagspesialist
Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL/ Seniorrådgiver

Relaterte prosjekter