Nye Harstad skole

Norconsult har utarbeidet konsept, forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for ny barneskole i Harstad.
Prosjektnavn
Nye Harstad skole
Kunde
Harstad kommune
Sted
Norge
Periode
2015-16
Nøkkeltall
Totalt 7 500 m².

Oppdraget

Norconsult AS ble etter forutgående tilbudskonkurranse engasjert til å utarbeide forprosjekt og tilbudsgrunnlag for totalentreprise for ny barneskole i Harstad sentrum. Skolens dimensjonerende elevtall er 2,5 års parallell (450 elever). Norconsult hadde alle fag i prosjekteringsgruppen.

Løsningen

Skolen ligger sentralt i Harstad ved en av byens mest trafikkerte gater og har begrenset tomteareal. Det har derfor vært to store utfordringer ved planleggingen: Den ene var å finne en løsning som gir mest mulig uteareal til elevene, og den ande å forme bygningskroppen slik at utearealet og skolens indre liv beskyttes fra støy og uro. Bygget er disponert slikt at uteareal legges delvis på takflata og under bygningskroppen. Nybygget legges i L form og fungerer som skjerm mot trafikken og oppføres i tunge materialer. Det sammenkobles med et eksisterende skolebygg fra 1917 som delvis skal disponeres som forsterket skole for elever med spesielle behov.

Resultatet

Skolen skal ferdigstilles til skolestart i 2018.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Stein Olav Utmo
Stein Olav Utmo
Kontorleder
Profilbilde av John Arne Traasdahl
John Arne Traasdahl
Avdelingsleder / Sivilarkitekt