Nye Ulriken tunnel Arna-Fløen på Bergensbanen

Nye Ulriken tunnel vil gi økt kapasitet og hyppigere avganger for passasjerer mellom Bergen og Arna og for region- og godstog. Dette er første steg for dobbeltspor mellom Bergen og Voss. Komplett detaljplan, byggeplanprosjektering og konkurransegrunnlag utgjør en del av Norconsults oppdrag.
Prosjektnavn
Nye Ulriken tunnel Arna-Fløen på Bergensbanen
Kunde
Bane NOR
Sted
Norge
Periode
2010-2022
Nøkkeltall
Ny ca. 7,8 km jernbanetunnel parallelt med eksisterende
Ny jernbanebru på Fløen
Ombygging av Arna stasjon, inkl stasjonsbygningen, plattformer og spor mm. og ombygging av Storelva kulvert gjennom stasjonsområdet
Nytt teknisk bygg på Arna
Erstatning av bruer for lokalveg og E16 med portaler/kulverter

Oppdraget

Dagens tunnel mellom Fløen og Arna er Nord-Europas mest trafikkerte ett-spors tunnel. Den nye tunnelen er en del av utbygging Arna-Bergen og oppgraderingen av den siste delen av Bergensbanen. Når den nye parallelle tunnelen står ferdig vil det være dobbeltspor mellom Arna og Bergen.

Løsningen

Norconsult har komplett detaljplan, byggeplanprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for alle fag. I tillegg til grunnarbeider inkluderer dette alle de jernbanetekniske fagene som spor, kontaktledningsanlegg, høyspent, lavspent, tele og signal. Nye Ulriken tunnel gir økt kapasitet med hyppigere avganger mellom Arna og Bergen fra avgang hvert 20. minutt med mulighet for avganger hvert 10. min når anlegget står ferdig. Strekningen får bedre sikkerhet med rømningsmuligheter i tverrpassasjer hver 500 m mellom tunnelløpene. Oppdraget startet i 2010 og den nye tunnelen åpner i 2020. Frem til 2022 vil også oppgradering av den eksisterende tunnel pågå med blant annet utskifting av vann- og frostsikring.

Kontaktperson

Profilbilde av Geir Hafsaas
Geir Hafsaas
Senior Prosjektleder