Lysebotn II kraftverk

Norconsult har vært med fra starten i arbeidet med det nye vannkraftverket som bygges i Lysebotn i Rogaland. Fra 2018 skal kraftverket produsere 180 GWh.
Prosjektnavn
Lysebotn II kraftverk
Kunde
Lyse Produksjon AS
Sted
Norge
Periode
2014-2018
Nøkkeltall
Fallhøyde: 665 m
Slukeevne: 2 x 30 m3/s
Turbintype: 2 x Francis Effekt: 2 x 185 MW
Midlere produksjon: 1,5 TWh
Tunneler: vannvei 7,8 km, totalt 11,0 km
Totale kostnader: ca. 1,8 MRD. kr.

Oppdraget

Det nye kraftverket skal erstatte det allerede eksisterende Lysebotn kraftverk. Produksjonen vil øke med 180 GWh blant annet på grunn av bedre utnyttelse av fallhøyde og bedre virkningsgrad.

Løsningen

Anleggsarbeidene på det nye vannkraftverket i Lysebotn startet sommeren 2014, og vi har vært i prosjektet siden de første studiene og beslutningsgrunnlaget skulle utarbeides. Norconsult har blant annet laget konkurransegrunnlag for de forskjellige entreprisene, vi har utarbeidet landskaps- og miljøplaner, tekniske planer, SHA-planer og ROS-analyser. Våre medarbeidere har også utført detaljert prosjektering og oppfølging av leveranser i løpet av byggeperioden. Kraftverket settes etter planen i produksjon i 2018.

Kontaktperson

Profilbilde av Willem Mathiesen
Willem Mathiesen
Senior Prosjektleder