Offshore vindkraft i Sørlige Nordsjø og Utsira Nord

Myndighetene åpnet i 2020 to områder på norsk sokkel for planlegging og seinere utbygging av offshore vindkraftverk. De områdene er Sørlige Nordsjø II for inntil 3000 megawatt installert effekt med bunnfaste turbiner og Utsira Nord for 1500 mgawatt med flytende turbiner

Prosjektnavn
Offshore vindkraft i Sørlige Nordsjø og Utsira Nord
Kunde
Vindkraftaktører
Sted
Norge
Periode
2020-2021

Oppdraget

Norconsult har bistått vindkraftaktører med tidligfase planlegging av vindkraftverk innenfor de to områdene, herunder vurdering av lokalisering, identifisering av miljøutfordringer, utarbeidelse av produksjonsestimater, vurdering av tilknytningspunkter i nett, sjøkabeltraseer og samråds- og tillatelsesprosesser.

Løsningen

Arbeidet har vært basert på eksisterende temadata for havområdene og arealer på land, kunnskaper om det norske kraftsystemet og generell kunnskap om tillatelsesprosesser og vindkraftverk. 

Resultatet

Foreløpige resultater er presentert i rapporter som beskriver mulige alternative utbyggingsløsninger for vindkraftverk med nettilknytning, samt utkast til meldinger med forslag til utredningsprogram i henhold til Havenergilovens krav. Dette representerer første trinn i planlegging og utbygging av de to første åpnede havområdene på norsk sokkel.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder
Profilbilde av Anders Lingaas
Anders Lingaas
Avdelingsleder