Okstad skole

Norconsults bidrag på Okstad skole omfatter prosjektering i alle faser - nybygg og ombygging fra 1-4 til 1-7 trinn.

Prosjektnavn
Okstad Skole
Kunde
Trondheim Kommune / HENT AS
Sted
Norge
Periode
2017 - 2019

Oppdraget

Okstad skole har med tilbygget økt sin kapasitet fra småtrinn 1-4, til en full 1-7 trinn skole for 280 elever. Norconsult har hatt prosjekteringsansvar i hele prosessen fra mulighetsstuder til skisse- og detaljprosjekt, samt oppfølging på byggeplassen.

Løsningen

Utvidelsen av skolen er organisert som et frittstående bygningsvolum, koblet sammen til eksisterende skole via eksisterende gymsal, omgjort til musikkrom og gangakse som forbinder gammel og ny skole.

Ny skole er bygget i to plan, uten kjeller. 1-4 trinn beholder sine baser i gammelt skolebygg, mens mellomtrinnet (5-7 trinn) får sine baser i 2 etasje i nybygget. Okstad skole blir med det dimensjonert som en to-parallell barneskole med 40 elever på hvert trinn og en samlet normalkapasitet på 280 elever. Eksisterende skole har et særegent utrykk og formspråk. Dette har vi valgt å tolke og bruke fritt ved utformingen av det nye skolebygget. Tolkning og uttrykk ser man spesielt i nybyggets planløsninger hvor innvendige siktlinjer og akser binder sammen gammel til ny skole.

Hovedadkomst med foayer/vrimlearealer, samt etablering av et stort overlys danner et naturlig senter i skolen og blir skolens samlingspunkt. Det skal være like tilgjengelig og egnet for både 1-4 og 5-7 trinn. Her vil skolen både ha en møteplass ved undervisning samt fungere som samlingsplass ved større arrangement.

Resultatet

Bygget er utført med massivtre som hovedmateriale. Vi er svært fornøyde med å lykkes i å gi skolen høy grad av synlig massivtre, både hva gjelder synlige vegger og takflater. Med god tverrfaglig prosjektering så har vi lykkes i å begrense tekniske føringer og kanaler i himlinger til utvalgte føringsveier, hvilket igjen har begrenset bruk av systemhimling og man får synlige himlinger i massivtre. Stor grad av synlig massivtre er med på å forbedre inneklima og øke kvaliteten på skolens fysiske miljø

Kontaktperson

Profilbilde av Cristian Rodriguez
Cristian Rodriguez
Seniorrådgiver. Master i Arkitektur