Omlegging av høgspent langs Rv555 Sotrasambandet – entreprenørstøyprognose

Det skal framføres høgspentkabel mellom Breivik transformatorstasjon i Bergen til Litlesotra transformatorstasjon i Fjell kommune. Norconsult har utarbeidet støyprognose for bygg- og anleggsstøy i utføringsfasen for tunellar.
Prosjektnavn
Omlegging av høgspent langs Rv555 Sotrasambandet – entreprenørstøyprognose
Kunde
Bertelsen & Garpestad AS
Sted
Norge
Periode
2018-2019

Oppdraget

Anleggsentreprenøren trengde støyprognose på kort varsel for at anleggsarbeidet skulle få godkjenning for å koma i gang.

Løsningen

Norconsult modellerte støy frå anleggsarbeidet v.h.a. lyddata og aktivitetsdata oppgjevne av kunden. Resultata av modelleringa vart samanfatta i ein omfattande rapport, med ein del per anleggsstad. Rapporten vart laga etter føringar i støyretningslina T-1442/2016 og den tilhøyrande rettleiaren M 128.

Resultatet

Arbeidet gjorde at anleggsarbeidet kunne starta opp som planlagt, det hadde elles vorte stoppa av Statens vegvesen og/eller kommunelækjar.

"«Tusen takk for god innsats i ferien.»"

Kenneth Rott, Kunderepresentant

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Inge Hommedal
Inge Hommedal
Rådgjevar, akustikk
Profilbilde av Adam Suleiman
Adam Suleiman
Akustiker