Opsahlåsen Reguleringsplan - Eidsberg kommune, Mysen

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for etablering av nytt boligområde med nytt samferdsels anlegg og grønne arealer. Omfatter også visualisering, sol/skyggeanalyser, trafikkrapport og ROS-analyse
Prosjektnavn
Opsahlåsen reguleringsplan
Kunde
Eidsberg kommune v/Frank Bjøringsby
Sted
Norge
Periode
2017 - dd
Nøkkeltall
Planområde omtrent 72 dda
Omfang: ca 500 000 kr

Oppdraget

Eidsberg kommune er oppdragsgiver og de trengte bistand til utarbeidelse av plandokumentene med tilhørende utredninger.

Løsningen

Norconsult Askim utarbeidet plandokumentene og vegprosjektering med bistand fra Sandvika på arkitekt, trafikk og ROS-analyse.

Resultatet

Pågår fortsatt