Delta - Orkdal Folkehelsesenter

Norconsult har sammen med Skanska AS, vunnet pris- og designkonkurranse for nytt folkehelsesenter med badeanlegg i Orkanger.
Prosjektnavn
Orkdal Folkehelsesenter
Kunde
Skanska AS / Orkdal Kommune
Sted
Norge
Periode
2017-18
Nøkkeltall
Ca 8000 m², 4 bassenger + aktivitetsbad.

Oppdraget

Orkdal Kommune bygger nytt folkehelsesenter, som tilbygg til dagens Orklahallen, som ligger ved «Gammelosen» - en rest av Orklaelvens elvedelta. Pris- og designkonkurranse for badeanlegg og kommunale helsetjenester integrert med dagens idretts- og klatrehall, samt parkanlegg og utendørs idrettsaktiviteter på stedet.

Løsningen

Hoveddelen av bygget er lagt nord på byggeområdet, som avgrensning mellom parkering og parkområdet. Bassenger ligger med rygg mot nærliggende industriområder. Byggverket åpner seg mot et nytt parkanlegg, utformet med inspirasjon fra Orklas tidligere elvedelta. En gjennomgang knytter nybygget til eksisterende hall, og leder mot et nytt servicesenter for idrettsparken.

Resultatet

Norconsult med Skanska, vant konkurransen mellom fire kvalifiserte grupper. Best kvalitet på utforming gjorde utslaget. Byggestart våren 2018. Foto 1-3 MIR / Skanska

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Mads Ulveseth
Mads Ulveseth
Sivilarkitekt MNAL/Seniorrådgiver
Profilbilde av Marte Bjerke
Marte Bjerke
Seniorrådgiver/ Sivilarkitekt