Orkla Foods - Økt produksjonskapasitet på Elverum

Orkla Foods økte sin produksjonskapasitet på Elverum med nye linjer og ved flytting av gamle linjer. Norconsult bisto med prosjektledelse, for- og detaljprosjektering i de fleste fag, samt bistand i flytteprosess, 3D-modellering og samordning av aktører.
Prosjektnavn
Orkla Foods - Økt produksjonskapasitet på Elverum
Kunde
Orkla Foods Norge AS
Sted
Norge
Periode
2015-2016
Nøkkeltall
Gulvareal: 4 000 kvadratmeter

Oppdraget

Orkla Foods Norge ønsket å øke sin kapasitet ved anlegget i Elverum. Nye linjer skulle bygges, samt gamle linjer flyttes. Prosjektet krevde tverrfaglig kompetanse samt lokal tilstedeværelse, som Norconsult bisto med.

Løsningen

Norconsult bisto med komplett tverrfaglig bistand gjennom hele prosjektet. Bistand til entreprenører besto hovedsakelig av detaljprosjektering av tekniske fag som VVS, prosess og elektro. For Orkla Foods bisto Norconsult med full prosjektledelse, og utstrakt bruk av BIM/3D-prosjektering ble brukt på store deler av anlegget.

Resultatet

Orkla Foods anlegget på Elverum har et gulvareal på ca 4 000 kvadratmeter. Nye linjer ble bygd, samt gamle linjer flyttet, for å øke den totale produksjonskapasiteten på anlegget.

Kontaktperson

Profilbilde av Terje Helle
Terje Helle
Avdelingsleder