Øyfjellet vindpark

Norconsult har vært med i hele prosessen helt siden 2013 for å gjøre Øyfjellet vindpark klart for bygging. Etter utbygningen av prosjektet som er planlagt å vare mellom 2019-2021 vil vindparken lokalisert vest for Mosjøen produsere omkring 1.3 TWh.
Prosjektnavn
Øyfjellet vindpark
Kunde
Eolus Vind
Sted
Norge
Periode
2013-2019
Nøkkeltall
Antall vindturbiner: 70-90 stk
Planlagt installert effekt: 400 MW
Forventet årsproduksjon: 1.3 TWh

Oppdraget

Eolus Vind har lenge arbeidet med realiseringen av vindparken som fikk endelig konsesjon i 2016. Norconsult har vært med i planleggingsprosessen siden 2013. Vindparken fikk godkjent endring til 400 MW installert effekt i oktober 2018. I november fikk Norconsult oppdraget med å utarbeide konkurransegrunnlaget som ble ferdigstilt og sendt ut til tilbydere desember 2018.

Løsningen

Norconsult har bistått utbygger Eolus i deler av prosjektet helt siden konsesjonsfasen. Arbeidene Norconsult har deltatt i har vært utarbeiding av detaljplaner, MTA-plan, kraftlinjeutredninger, geologiske undersøkelser og utabeidelse av konkurransegrunnlaget for kraftlinjen og all infrastruktur i vindparken.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Arne Ravndal Finnby
Arne Ravndal Finnby
Sivilingeiør Kraftsystemer