Parallelloppdrag Grimstad sentrum

Grimstad kommune lager fremtidsbilder for byen de neste tiårene,
og Norconsult utforsker byen sitt utviklingspotensial med ”den
kulinariske byen” som ståsted.
Prosjektnavn
Grimstad sentrum
Kunde
Grimstad kommune
Sted
Europa
Periode
2017-2018
Nøkkeltall
300 000 kr

Oppdraget

Parallelloppdrag med formål å utvikle framtidsbilder for Grimstad sentrum.

Løsningen

Norconsult leverte forslag til utviklingsretning for strategiske byrom, tomter, områder, forbindelser og mobilitet på kort og lang sikt, samt forslag til prosess for gjennomføring. Områdets naturgitte og klimatiske fortrinn, er en kvalitet som har preget stedets historie, kultur og økonomi. Grimstad sin tilknytning til sjøen og fiske, jordbrukslandskapet, hagekultur
og mattradisjoner er både sterk og tilstedeværende - både lokalt og regionalt. Ingen av de andre Agderbyene har et kulturlandskap og mattrasisjoner så tilstedeværende slik som i Grimstad. Norconsult foreslår å omskape Grimstad sentrum til et kulinarisk møtested med aktivitet hele året må man utnytte byens styrker samlet, for å bygge opp under en sterk identitet.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Marianne Rye Beck
Marianne Rye Beck
Sivilarkitekt
Profilbilde av Edel Hovland Nordang
Edel Hovland Nordang
Avdelingsleder Hovedkontor