Probabilistiske analyser av dammer

Norconsult har bidratt med probabilistiske analyser av eksisterende betongdammer i forskningsprosjektet «Damsikkerhet i helhetlig perspektiv (DSHP)» i regi av Energi Norge.
Prosjektnavn
Probabilistiske analyser av dammer
Kunde
Energi Norge
Sted
Norge
Periode
2018-2020
Nøkkeltall
Forskningsprosjekt i regi av 30 produksjonsselskaper i bransjen

Oppdraget

Prosjektet DSHP har som mål å etablere og ta i bruk kunnskap for vurdering av damsikkerhet i et samfunnsoptimalt perspektiv. Norconsult har bidratt i evaluering av eksisterende betongdammer ved bruk av probabilistiske analyser til forskjell fra deterministiske metoder, som dagens regelverk baseres på.

Løsningen

Beregninger basert på probabilistiske analyser kan gi en oversiktlig og transparent framstilling av variabler som påvirker dammens sikkerhet mot brudd. Analysene indikerer hvilke variabler som er mest sensitive og dermed i større grad påvirker sannsynligheten for brudd. Arbeidet med probabilistiske analyser gir bedre forståelse og kunnskap som er nyttig bl.a. for å kunne vurdere egnetheten av dagens deterministiske metoder samt bidra til målrettet arbeid for å sikre at eksempelvis riktig tiltak blir iverksatt ved rehabilitering av eksisterende dammer.

Resultatet

Arbeidet er pågående og viser at bruk av probabilistiske analyser kan være et egnet verktøy for å påvise tilfredsstillende pålitelighet etter damsikkerhetsforskriften. Det arbeides mot en omforent metodikk og krav til nivå for pålitelighet ved en pålitelighetsindeks som uttrykker sannsynligheten for brudd.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Jan Fredrik Rambech
Jan Fredrik Rambech
Avdelingsleder, Analyser og spesielle konstruksjoner