Produksjon- og bunkringsanlegg for hydrogenferge i Rogaland

Norconsult har utviklet et konsept for produksjon, lagring og bunkring av komprimert hydrogen til ferger. GreenH utvikler infrastruktur for hydrogen og produksjon av hydrogen fra vannkraft.
Prosjektnavn
Produksjon- og bunkringsanlegg for hydrogenferge i Rogaland
Kunde
GreenH AS
Sted
Norge
Periode
2020
Nøkkeltall
Produksjonskapasitet: 1000kg/d
Innovativ bunkringsløsning
Dynamisk simulering

Oppdraget

GreenH ønsker å etablere anlegg for produksjon av komprimert og flytende hydrogen for bunkring av ekspressbåter, ferger og små containerskip på Vestlandet. Selskapet har som mål å på sikt levere grønn hydrogen til tog, ferge og tungtransport over hele landet. Norconsult har gjort en mulighetsstudie for produksjon, lagring og bunkring av skip med hydrogen.

Løsningen

Tekniske løsninger som gjelder produksjon, lagring og bunkring av komprimert hydrogen, samt tilhørende grensesnitt mot skip ble evaluert. Studien inkluderte løsninger relatert til prosesskontroll, dispensere, målesystemer, koblinger og fleksible slanger, samt sikkerhetsvurderinger. Rapporten inneholder vurderinger rundt elektriske systemer, sikkerhet- og automatiseringssystemer og byggfag. Dynamiske simuleringer ble benyttet for optimalisering av bunkringsløsning. Tekniske løsninger for produksjon og lagring av flytende hydrogen ved -253°C inngår i studien.

Resultatet

Norconsult utviklet i dette oppdraget en innovativ og detaljert løsning for bunkring av hydrogen til skip. Produksjon- og bunkringsanlegg er planlagt for drift innen 2021. Prosjektet går nå inn i detaljeringsfase.

Kontaktperson

Profilbilde av Annette Hultin
Annette Hultin
Gruppeleder