Produksjon, lagring og transport av hydrogen for fremtidenes hurtigbåter

Norconsult har gjennomført en studie av hydrogen produsert ved elektrolyse som et alternativt drivstoff for fremtidige hurtigbåter på Vestlandet. Gasnor er et naturgasselskap som kjøper, distribuerer og selger naturgass til sluttkunder.
Prosjektnavn
Norconsult har gjennomført en studie av hydrogen produsert ved elektrolyse som et alternativt drivstoff for fremtidige hurtigbåter på Vestlandet. Gasnor er et naturgasselskap som kjøper, distribuerer og selger naturgass til sluttkunder.
Kunde
Gasnor AS
Sted
Norge
Periode
2019
Nøkkeltall
Produksjonskapasitet: 3450 kg/d
Lagringskapasitet: 6340 kg/d

Oppdraget

Gasnor ønsket å utrede muligheten for hydrogenproduksjon i nærhet til seilingsmønster for hurtigbåter som seiler fra Bergen og innover Sognefjorden. To ulike lokasjoner for produksjonen ble vurdert. Norconsult har utført en studie av produksjon, transport og lagring av hydrogen for de to utpekte produksjonsstedene.

Løsningen

Studien omfattet hydrogenproduksjon og bunkringslogistikk basert på forbruk og lagringskapasitet og transportdistanse. Det ble sett på stasjonære og transportable løsninger for lagring av komprimert hydrogen på land. Som en del av studien evaluerte Norconsult ståltanker for hydrogenlagring. Det ble utarbeidet kostnadsestimater for prosessanlegg med tilhørende støttesystemer.

Resultatet

Norconsults studie danner grunnlaget for videre prosjektering og investeringsbeslutning.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Annette Hultin
Annette Hultin
Gruppeleder
Profilbilde av Stian Carl Erichsen
Stian Carl Erichsen
Prosjektdirektør Energigasser