Protonbygg - Radiumhospitalet

Norconsult bistår Helse Sør-Øst og Sykehusbygg med nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Norconsult har alle fag, unntatt arkitektur som leveres av Norconsults underleverandører Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter. Protonbygget blir det første i Norge når det står ferdig i 2024.

Prosjektnavn
Protonbygg - Radiumhospitalet
Kunde
Sykehusbygg
Sted
Norge
Periode
2019-2023
Nøkkeltall
44.000 kvadratmeter
155 senger
10 operasjonsstuer
50 dagplasser
61 poliklinikkrom
20 overvåkingsrom
3 behandlingsrom proton, hvorav 1 til forskning

Oppdraget

Protonbehandling er en ny type kreftbehandling i Norge, som innebærer at strålingen bedre tilpasses kreftvevet, og dermed kan være mer tilpasset den enkelte pasient. Det innebærer også at det gis mindre stråling til det friske vevet. Dette er en mer skånsom strålebehandling enn det som tradisjonelt har blitt tilbudt kreftpasienter.  

Nye bygg bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Byggeprosessen foregår tett inntil eksisterende sykehus, på en trang byggetomt mens sykehuset er i full drift i hele byggeperioden. I 2019 ble 22.000 kvadratmeter av eksisterende bygningsmasse revet, og det ble gjennomført en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen. Det bygges et nytt anlegg med påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse, som fortsatt skal inngå i sykehuset.

Løsningen

Protonbehandling setter store krav til sikring for å forhindre stråling utenfor behandlingsrom. Veggene er 3,5 meter tykke betongvegger, noe som er helt unikt i moderne bygg. Tekkerør, kabler og annen infrastruktur er støpt inn i betongveggene. Det har vært et intenst prosjekt med stor grad av samhandling med de ulike entreprenørene involvert i prosjektet,

Resultatet

Byggingen startet i 2020, og hele anlegget skal stå ferdig i 2023. Prosjektet er et av de største for Norconsult i Norge noen sinne og dekker de aller fleste fagområder.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Øystein Skauge
Øystein Skauge
Senior Prosjektleder
Profilbilde av Leif Rathe
Leif Rathe
Senior Prosjektleder