Protonbygg - Radiumhospitalet

Norconsult bistår Helse Sør-Øst og Sykehusbygg med nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Norconsult har alle fag, unntatt arkitektur som leveres av Norconsults underleverandører Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter. Protonbygget blir det første i Norge når det står ferdig i 2024.

Prosjektnavn

Protonbygg - Radiumhospitalet

Kunde

Sykehusbygg

Sted

Norge

Periode

2019 til 2023

Nøkkeltall

44.000 kvadratmeter 155 senger 10 operasjonsstuer 50 dagplasser 61 poliklinikkrom 20 overvåkingsrom 3 behandlingsrom proton, hvorav 1 til forskning

Oppdraget

Protonbehandling er en ny type kreftbehandling i Norge, som innebærer at strålingen bedre tilpasses kreftvevet, og dermed kan være mer tilpasset den enkelte pasient. Det innebærer også at det gis mindre stråling til det friske vevet. Dette er en mer skånsom strålebehandling enn det som tradisjonelt har blitt tilbudt kreftpasienter.  

Nye bygg bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Byggeprosessen foregår tett inntil eksisterende sykehus, på en trang byggetomt mens sykehuset er i full drift i hele byggeperioden. I 2019 ble 22.000 kvadratmeter av eksisterende bygningsmasse revet, og det ble gjennomført en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen. Det bygges et nytt anlegg med påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse, som fortsatt skal inngå i sykehuset.

Løsningen

Protonbehandling setter store krav til sikring for å forhindre stråling utenfor behandlingsrom. Veggene er 3,5 meter tykke betongvegger, noe som er helt unikt i moderne bygg. Tekkerør, kabler og annen infrastruktur er støpt inn i betongveggene. Det har vært et intenst prosjekt med stor grad av samhandling med de ulike entreprenørene involvert i prosjektet,

Resultatet

Byggingen startet i 2020, og hele anlegget skal stå ferdig i 2023. Prosjektet er et av de største for Norconsult i Norge noen sinne og dekker de aller fleste fagområder.

Kontaktpersoner

Øystein Skauge

Senior Prosjektleder

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid