PTTLNG Nong Fab LNG Reciving Terminal Project

Prosjektering av marine konstruksjoner tilknyttet utbygging av LNG-terminal for PTTLNG i Thailand.

Prosjektnavn
PTTLNG Nong Fab LNG Reciving Terminal Project
Kunde
Nor-Civ Engineering (NCE) Co.,Ltd.
Sted
Asia
Periode
2018-2021

Oppdraget

PTTLNG bygger ut en LNG terminal i Nong Fab-området i Thailand, ca. 200 km sør for Bangkok. Anlegget får en årlig regassifiseringskapasitet på 7.5 million tonn og mottar LNG fra skip med kapasitet opp mot 266 000 kubikkmeter.

Norconsults datterselskap NorCiv Engineering (NCE) har ansvaret for prosjekteringen av de marine konstruksjonene tilknyttet terminalen, som blant annet består av en adkomstbru som strekker seg 5 km ut til to kaikonstruksjoner hvor LNG-tankerne anløper. Norconsult har bistått NCE med prosjekteringen av dykdalber (frittstående fortøyning/fender-fundamenter på peler) og sjøvannsinntaket.

Løsningen

På grunn av svært store avstander til fjell fundamenteres dykdalbene på friksjonspeler, som består av stålrør med en diameter på 1.3 m.  På bakgrunn av store belastninger ble friksjonspelenes forankringslengde opp mot 24 m. For å sikre kraftoverføringen mellom dykdablhodet og stålrørspelene etableres en armert betongplugg omtrent 12 meter ned i stålrøret. Ståltverrsnittet ble kontrollert mot lokal knekking ved hjelp av en modal-analyse.

Resultatet

LNG-terminalen ferdigstilles 2. kvartal i 2021, og havnemiljøet ved hovedkontoret i Norconsult har  opplevd positivt samarbeid med NCE-kontoret i Thailand, som potensielt har åpnet opp for flere fremtidige prosjekter i området.  

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Trygve Isaksen
Trygve Isaksen
Avdelingsleder
Profilbilde av Maiken Lyden Eng
Maiken Lyden Eng
Prosjektleder