Sentrumsutvikling, Rena

Norconsult har ledet arbeidet med å utvikle Rena sentrum. Norconsults leveranse ved sentrumsutvikling på Rena omfattet komplette rådgivnings- og prosjekteringstjenester i alle prosjektets faser
Prosjektnavn
Rena sentrum
Kunde
Åmot kommune
Sted
Norge
Periode
2011 - 2018

Oppdraget

Infrastrukturen under sentrumsgatene var i en dårlig forfatning og Åmot kommune ønsket i forbindelse med rehabilitering å oppgradere gater og plasser.

Løsningen

Mulighetsstudien, og senere detaljprosjektering, la til rette for en generell oppgradering av sentrumsgatene, med spesielt fokus på kryssing av Tollef Kildes gate i forbindelse med torget og viktige kryss. Norconsult hadde alle involverte fag i oppdraget, med hovedtyngde på VA, veg/gate og landskap. Norconsults leveranse ved sentrumsutvikling på Rena omfattet komplette rådgivnings- og prosjekteringstjenester i alle prosjektets faser, herunder mulighetsstudie/analyse, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging i byggefasen, byggeledelse, samt utarbeidelse av FDV- dokumentasjon. Våre ytelser omfattet også SHA-rådgivning og funksjon som ansvarlig søker, tillegg til prosjektering av vei, landskapsarkitektur, VA-anlegg og elektroteknikk.

Resultatet

Rena sentrum er gitt en tiltalende ansiktsløftning og hovedgaten har fått en god standard tilpasset stedet.

Kontaktperson

Profilbilde av Arnstein Dale
Arnstein Dale
Siv. ing. arealplan