«Risikovurdering av biologiske faktorer i avløpsbransjen og fagdag for ansatte»

Norconsult har bistått Nannestad kommunes avløpsavdeling med oppsett og gjennomføring av en fagdag for ansatte på avløp med tema «helsefaren knyttet til biologiske faktorer i arbeid med avløp».
Prosjektnavn
Fagdag - helsefaren knyttet til biologiske faktorer i arbeid med avløp
Kunde
Nannestad kommune
Sted
Norge
Periode
2018-2019

Oppdraget

Fagdagen dekker behovet til Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid jf. § 6-1 Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer og §6-4 Opplæring i arbeid der arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer. Eidsvoll kommune har også bestilt dette oppsettet til sin avløpsavdeling.

Løsningen

Som grunnlag for etablering av kurs/fagdag, ble det gjennomført en innledende kartlegging av farer forbundet med biologiske faktorer. Med bakgrunn i resultatene fra risikokartleggingen ble det utarbeidet en risikovurdering, som dannet grunnlaget for en fagdag med ansatte i avløpssektoren, inkl. drift-, renhold- og vedlikeholdspersonale.

"«Jeg er totalt sett fornøyd med rapporten dere har laget og gjennomført fagdag. Med deres hjelp har vi fått frem mange risikomomenter som vi må ta hensyn til å jobbe videre med. Det er veldig bra. Jeg takker så meget for innsatsen dere har lagt ned for å hjelpe oss.» Anders Waldemar Olsen Rådgiver HMS, kvalitet og beredskap Kommunal drift "

Kontaktperson

Profilbilde av Margit Gyllenhammar-Wiig
Margit Gyllenhammar-Wiig
Seniorrådgiver