Rismelparken i Steinkjer sentrum

Norconsult har hatt tverrfaglig prosjektering av den 4 daa store aktivitetsparken midt i Steinkjer sentrum.
Prosjektnavn
Rismelparken byggetrinn 1
Kunde
Steinkjer kommune
Sted
Norge
Periode
2014-17
Nøkkeltall
4 000 m².

Oppdraget

Norconsult har prosjekt parken. I tillegg til landskapsarkitekt har Norconsult prosjektert elektroteknikk.

Løsningen

Rismelparken er en aktivtetspark midt i Steinkjer sentrum med tilbud spesielt tilrettelagt for barn og unge med tanke på uorganisert aktivitet. Utformingen av parken er inspirert av vann-og lydbølger. En rød tråd uttrykt gjennom materialbruk og lekeinstallasjoner dukker opp som gjennomgangsmotiv i parken. En lekeskulptur kalt Rismelormen er en del av den røde tråden. Fargevalget forøvrig er inspirert av Jakob Weidemanns fargerike palett, steinkjerkunstneren kjent for sine malerier og glassmaleriene i Steinkjerkirka. Prosjektering av enda et byggetrinn, 6,5 daa, pågår. Her skal Rismelparkens arrangementsflate og amfi totalfornyes. Aktiviteter som hinder og klatreløyper knyttes til en planlagt aktivitetsbru som også gir en flott forbindelse til Martenshagan, en nydelig park som er lite brukt i dag.

Resultatet

Parken har blitt et veldig populært leketilbud i Steinkjer sentrum og har blitt godt mottatt av Steinkjers befolkning.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Siri Alette Aurstad
Siri Alette Aurstad
Landskapsarkitekt og avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap
Profilbilde av Svein Kristiansen
Svein Kristiansen
Gruppeleder Elektro