Robukta

Borealis Arkitekter, nå en del av Norconsult, har gjennomført en mulighetsstudie seniorboliger i Robukta, Tromsø
Prosjektnavn
Robukta
Kunde
TotalRenovering AS
Sted
Norge
Periode
2013

Oppdraget

Total Renovering AS ønsket avklaring med Tromsø kommune om muligheten for endring av dagens formål, for derigjennom å kunne bygge seniorboliger på eiendommen Robukta.

Løsningen

Det ønskes å legge til rette for næringsformål i første etasje, og at det etableres seniorboliger i andre og tredje etasje

Borealis Arkitekter har utarbeidet mulighetsstudie med overordnede skisser som viser mulig utnyttelse av eiendommen til seniorboligformål i andre og tredje etasje med næringsformål i første etasje.

Kontaktperson

Profilbilde av Inger Reiersen
Inger Reiersen
Sivilarkitekt