Sandefjord sykehjem og demenslandsby

Norconsult har bidratt med flere fag i prosjektering av nytt sykehjem med demenslandsby i Sandefjord, et fremtidsrettet omsorgsbygg i massivtre.
Prosjektnavn
Sandefjord sykehjem og demenslandsby
Kunde
Sandefjord kommune
Sted
Norge
Periode
2017-2019
Nøkkeltall
Kostnadsramme på 367 millioner
Ca. 18 000 m2

Oppdraget

Sandefjord sykehjem og demenslandsby består av åtte bygninger med felles driftsgang under terreng. Byggene inkluderer 176 boliger, en rekke fellesfunksjoner, et bredt aktivitetstilbud og arbeidsplasser for ca. 400 medarbeidere. Sykehjemmet er basert på konseptet fra demenslandsbyen i de Hogeweyk i Nederland, men er forsøkt brutt ned i mer naturlig form og mer tilgjengelig for omverdenen.

Løsningen

Norconsult har deltatt med faglig rådgivning og prosjektering helt fra begynnelsen av skisseprosjektet. Prosjektet har blitt løst via en rekke særmøter med spesifiserte temaer og begrenset antall deltakere. Norconsult har bistått med fagene akustikk, bygningsfysikk, brannsikkerhet, BREEAM AP og miljø. Arkitekt er Planforum Arkitekter.

Resultatet

Byggene har to og tre etasjer over terreng med to avdelinger fordelt per etasje. Teknisk rom er plassert på et kaldt luftet loft med horisontale kanalføringer som deretter føres vertikalt ned i sjakter. En driftsgang under terreng kobler byggene sammen slik at personell og evt. ATV kan transportere klær og mat. Taket er tenkt med solceller. Bygningsmassen oppnår BREEAM Good og det benyttes massivtre som bærende vegger og dekker.

Kontaktperson

Profilbilde av Ingve Olai Ulimoen
Ingve Olai Ulimoen
Sivilingeniør bygningsfysikk

Relaterte prosjekter