Scrap Induction Smelter

Ny elektrisk ovn for returmetall øker produksjonen med 20 tusen tonn

Prosjektnavn
Scrap Induction Smelter
Kunde
Alcoa Mosjøen
Sted
Norge
Periode
2020 - 2021

Oppdraget

Alcoa Mosjøen besluttet i 2020 å bygge en ny induksjonsovn i støperiet for å håndtere økt mengde returmetall som selskapet vil motta fra høsten 2021.

Norconsult vant prosjekteringsoppdraget for prosjektet og utførte basic og detail engineering.

Løsningen

Prosjektet inneholdt ovnshus med trafostasjon, tavlerom ovnsfundament og nødtømmegrop. I tillegg måtte eksisterende bygningsmasse bygges om med nye traverskran 6 nye kjøreporter, 6 binger for mottak av returmetallet og 2 holdeovner for smeltedigler. Norconsult hadde en sentral rolle i å utforme de nye anleggene sammen med oppdragsgivers prosjekt- og brukerorganisasjon. Norconsult utarbeidet anbudsdokumenter, deltok i anbudsevaluering og kontrahering og utarbeidet alt av arbeidsgrunnlag for entreprenørene.

I utførelsesfasen bisto Norconsult med oppfølgning og tilpasning av løsninger til utførelsen, samt hadde personell som inngikk i Byggherrens organisasjon på anlegget.

Resultatet

Alcoa Mosjøen Scrap Smelter prosjektet ble gjennomført uten overskridelser av plan og budsjett og uten arbeidsrelaterte skader.

Oppgraderingen av anlegget medfører mulighet for mottak av returmetall som er et viktig tiltak klimatiltak for bransjen. I tillegg øker prosjektet produksjonen ved Alcoa Mosjøen med 10%.

Kontaktperson

Profilbilde av Kristian Glømmen Søreide
Kristian Glømmen Søreide
Seksjonsleder industriseksjonen