Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Nord-Jæren

Norconsult, i samarbeid med Haver advokatfirma, bistår Rogaland fylkeskommune med etablering av sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Nord-Jæren. Prosjektet er igangsatt som en del av handlingsplanen i Rogaland sin regionalplan for masseforvaltning og skal bidra til mer bærekraftig massehåndtering i regionen.
Prosjektnavn
Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser på Nord-Jæren
Kunde
Rogaland fylkeskommune
Sted
Norge
Periode
2020-2021

Oppdraget

Formålet med prosjektet er å gjennomføre nødvendige forberedelser slik at ett eller flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter kan etableres på Nord-Jæren.

Noen av oppgavene som skal løses i prosjektet er beskrevet nedenfor:

- Utarbeide juridisk modell/ teoretisk grunnlag som ivaretar oppdragsgivers premisser
- Utarbeide en eller flere egnede eierskaps- og driftsmodeller som sikrer oppdragsgivers premisser for bruk og drift av mottaksanlegget.
- Avklare areal for ett eller flere mottaksanlegg inkludert størrelse og lokalitet.
- Avklare planprosesser, inkludert behov for omregulering/regulering, konsekvensutredning og søknad etter forurensningsloven, og igangsette dette hvis mulig.
- Gjennomføre massebalanse- og markedsvurderinger for mottaksanlegget.
- Avklare mottaksanleggets hovedoppgaver og logistikk

Løsningen

Prosjektet gjennomføres med stor del av medvirkning fra fylkeskommunen, kommuner, miljømyndigheter, utbyggere, entreprenører, pukkprodusenter og avfallsselskap for å få til å etablere mottaksanlegg som møter alles behov og som bidrar til god masseforvaltning i regionen.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Kristian Mejlgaard Ulla
Kristian Mejlgaard Ulla
Fagspesialist

Relaterte prosjekter