132 kV kraftledning Silsand/Brensholmen - konsesjonssøknad med konsekvensutredninger

Utredning av konsekvenser av 132 kV kraftledning for reindrift i to reinbeitedistrikt

Prosjektnavn
132 kV kraftledning Silsand/Brensholmen - konsesjonssøknad med konsekvensutredninger
Kunde
Troms Kraft Nett
Sted
Norge
Periode
2019-2020
Nøkkeltall
Utredning av konsekvenser for reindrift i to reinbeitedistrikt

Oppdraget

En ny transformatorstasjon og tilhørende nettilknytning planlegges bygget for å bedre forsynings-sikkerheten på Nord-Senja. I dagens situasjon forekommer en rekke utfall med påfølgende feil hos forbrukere. Samtidig øker behovet for kraft i regionen på grunn av en positiv industri- og næringsutvikling. Tiltaket berører Kvaløy reinbeitedistrikt på Kvaløya og Nord-Senja reinbeitedistrikt på Senja.

Løsningen

Norconsult bisto Troms Kraft Nett i utarbeidelse av konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger. En av konsekvensutredningene som ble utarbeidet var utredning av konsekvenser for reindrift.

Resultatet

Konsesjonssøknaden med konsekvensutredninger var på høring i 2020, og høringsinstanser gav blant annet positive tilbakemeldinger på konsekvensutredningen for reindrift.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magne Haukås
Magne Haukås
Seniorrådgiver