Skaarlia avlastningssenter og barnebolig

Norconsult har prosjektert et avlastningssenter og barnebolig med passivhusstandard i Sandnes.
Prosjektnavn
Skaarlia avlastningssenter og barnebolig
Kunde
Sandnes kommune og SV Betong AS
Sted
Norge
Periode
2015-2018
Nøkkeltall
3 700 m²

Totalenteprise - 148 mill.

Oppdraget

Skaarlia avlastningssenter og barnebolig består av fem barneboiliger, 25 avlastningsplasser, en aktivetsavdeling med ca 30 plasser og personalavdeling med varemottak.

Løsningen

Avlastning gis til foreldre med hjemmeboende barn og unge med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse. Barneboligene vil være samme brukergruppen som i avlastningsdelen, men har vil barnet bo fast frem til det er 18 år. Aktivitetsdelen er et tilbud etter skoletid til foreldre som har barn med fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse i ungdoms- og videregåendeskole alder. Bygget er i 2 etasjer har kledning av murstein og tre. Det består av 4 fløyer og et mellombygg med store glasspartier som binder fløyene sammen. Gode uteområder for alle avdelingene er også vektlakt.

Kontaktperson

Profilbilde av Anne in't Veld
Anne in't Veld
Oppdragsleder