Skiparviken

Norconsult har utarbeidet 10 leilighetsbygg med til sammen 141 boenheter - 4 felles parkeringsanlegg.
Prosjektnavn
Skiparviken
Kunde
Skiparviken Panorama AS (LAB & Profier)
Sted
Norge
Periode
2003-22
Nøkkeltall
18 000 m² inkl. parkering. – Salgbart areal 10 000 m².

Oppdraget

Arkitekt gjennom hele reguleringsfasen 2005 – 2016. Vinner av arkitektkonkurranse for området etter vedtatt reguleringsplan 2017. Skisseprosjekt, ansvarlig søker, salgstegninger og prosjektering/gjennomføring. Leilighetsprosjekt etablert i et etablert villaområde på Nesttun i Bergen. Utfordrende og bratt eiendom, utfordrende lydforhold fra motorvei, høye krav til dempet fjernvirkning på grunn av nærhet til Troldhaugen.

www.skiparviken.no

Løsningen

Prosjektet har 10 bygg, plassert på 4 felles parkeringsanlegg under bakken.
Varierende etasjeantall fra 2- 5 etasjer. 5 av bygningene har tilbaketrukket toppetasje. Alle byggene har egen heis med hovedadkomst fra parkeringsgarasje. Leilighetsstørrelser fra ca. 40 – 150m².

Resultatet

Antatt ferdigstillelse 2020 - 2022.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Sindre Amundsen
Sindre Amundsen
Arkitekt MNAL