Sola skole

Sola Skole utvides med et nybygg i tillegg til ombygging og renovering av det eksisterende skolebygg fra 70-tallet.
Prosjektnavn
Sola Skole
Kunde
Sola Kommune
Sted
Norge
Periode
2016
Nøkkeltall
BTA 1 700 m² nybygg - ombygg ca. 800 m².

Oppdraget

Skolen er barneskole med 1-7 klasse. Grunnlag for prosjektet er primært krav til å utvide pga. økende elevantall. Oppdraget omfattet et nytt tilbygg samt rehabilitering av deler av eksisterende hovedbygg.

Løsningen

Nybygget er i 2 nærmest identiske etasjer. Hver etasje utgjør 4 undervisningsrom lagt i tilknytning til mediatek-areal. Grupperom og små lagerrom er lagt inn mellom undervisnings- rommene. Nybygget er lagt rett vest for hovedbygget med klimatisert forbindelse i 2.etasje. Undervisningsfløyen er lagt til Erlingveien mens mediateket er vendt parallelt
med hovedbygget og åpner seg mot sør. Utforming gir varierte og lune utearealer mellom bebyggelsen.

Resultatet

Bygget ble ferdigstilt i 2016.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kate Holm
Kate Holm
Sivilarkitekt MNAL, Avdelingsleder Arkitektur
Profilbilde av Jørn Andersen
Jørn Andersen
Seniorrådgiver