Solneset skole

Solneset skole er utvidet for å gi økt elevkapasitet fra 200 til 350 elever, og for å erstatte eksisterende paviljongbygning. Utvidelsen gir rom for fire nye hjemmeområder med tilhørende lærerarbeidsarealer.
Prosjektnavn
Solneset skole, Tromsø – Utvidelse – Forprosjekt
Kunde
Tromsø kommune, Utbyggingsavdelingen
Sted
Norge
Periode
2018
Nøkkeltall
2400 m2 BTA

Oppdraget

Utfordringa ved plasseringa av tilbygget har vært å skape enfunksjonell sammenheng mellom nybygg og eksisterende bygning, og samtidig oppnå kortest mulige avstander i skolen. Det har vært viktig å bevare mest mulig uteareal på sørsida av skolen, og skape oversiktlige og gode uterom.

Løsningen

Tilbygget utgjør tre etasjer og tar opp terrengforskjeller på tomta. Som del av prosjektet inngår utbedring av eksisterende trafikksituasjon og parkeringsarealer, samt oppgradering og utvidelse av skolens utearealer. Utearealene er planlagt for ulike aldersgrupper. I det skrånende terrenget mot sør, er det lagt inn terrasseringer og ramper for opphold og trinnfri adkomst til 3. etasje. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere:arkitekt Ruth Pedersen, sivilarkitekt MNAL Marjo K. Jussila, sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen, samt prosjekteringsgruppeledelse, sivilarkitekt MNAL Paul B. Pincus

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL/ Seniorrådgiver