Sortland brannstasjon

Norconsult står bak design og detaljprosjektering av brannstasjon i Sortland.

Prosjektnavn
Sortland brannstasjon
Kunde
Sortland kommune
Sted
Norge
Periode
2016-2019
Nøkkeltall
BTA ca. 1100 m2

Oppdraget

Norconsult ble etter forutgående tilbudskonkurranse engasjert av Sortland kommune til å utarbeide forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggefase av ny brannstasjon i Sortland.

Utbygging inneholder:

  • Atkomst og parkering for sivile kjøretøyer til brannmannskap, fast ansatte i brannvesenet, besøkende og varelevering. Manøvreringsområde og utrykningsvei for beredskaps- kjøretøyer.
  • Bygning med fasiliteter for brannstasjon, herunder vognhall med 6 stk. kjøreløp for brannbiler i beredskap, vaskehall (tilrettelagt for framtidig fellesbruk med ambulanse), lager og verksteder for brannvesenet, fin- og grovgarderober, vaskerom, verksted, kontorer til fast ansatte, møte/spiserom og et større undervisningsrom som også kan fungere som kommunens stabsrom.
  • Øvrige tiltak i henhold til reguleringsplanen bl.a. opparbeiding av grøntareal og gang- og sykkelvei langs sørsiden av bygget.

Løsningen

Bygget er planlagt med mulighet for å utvide brannstasjon med et kjøreløp, samt mulighet for å legge til arealer for ambulansetjenesten ved siden av brannstasjonen.

Bygningen har en enkel og tydelig form. Hovedfunksjonen annonseres ved at garasjeporter med mye glass vender mot byen. Både mot byen og mot sjøen er det store flater som er fargesatt i ‘blåbypaletten’.

Arkitekt deltok i kunstkomiteen for utvikling av utsmykkingsprosjekt.

Resultatet

Bygget var ferdigstilt i 2019.

Kontaktperson

Profilbilde av Øyvind Lind
Øyvind Lind
Sivilarkitekt/ Seniorrådgiver