SpareBank 1 Nordvest, hovedkontor

Norconsult har bistått SpareBank 1 Nordvest hovedkontor med interiør i en årrekke
Prosjektnavn
SpareBank 1 Nordvest, hovedkontor
Kunde
SpareBank 1 Nordvest
Sted
Norge
Periode
2010-2021

Oppdraget

SpareBank 1 Nordvest har sitt hovedkontor basert i Kristiansund, med filialer spredt om i regionen. Bankvirksomheten har gjennomgått betydelige endringer i drift og kunderettet virksomhet, noe som påvirker den fysiske utformingen av bankens lokaler. Bygget fra 1979 rommer ca 200 ansatte fordelt på 6 etasjer Bygget har vært gjennom kontinuerlige endringer og ombygginger de siste 20 år, og Norconsults interiørarkitekter har bistått med prosjektering og planlegging og gjennomføring av alle ombygginger. Interiørarkitektens oppdrag har omhandlet alle faser fra skisse- til detaljprosjektering av bygningsmessige arbeider til spesialdesign av møbelkomponenter og innkjøp av møbler og utstyr

Løsningen

Siste prosjekt omhandler plan 3, som ble omorganisert fra cellekontorer til åpne landskap med søkelys på å oppnå økt samspill både faglig og tverrfaglig. Det har vært spesielt fokus på å danne mindre skjermede soner i et åpent landskap med 24 arbeidsplasser. Gjennom en god fordeling av stillerom, møterom og andre fellesfunksjoner har vi skapt soner for de ulike gruppene. Hver sone rommer mellom 4-6 arbeidsplasser. Oppdragsgiver har vektlagt en bred brukermedvirkning der omstilling fra cellekontor til åpent landskap er et sentralt tema for utvikling av løsninger.

Resultatet

Der ombygginger har gått over flere år med ulike utgangspunkt har vi forsøkt å gi de nyrenoverte arealene et nytt preg, men samtidig beholde bygget og tidligere ombyggingers hovedtrekk. Der det har vært mulig er det forsøkt å gjenbruke både møbler og glassvegger og innlemme dette i nytt interiør.

Kontaktperson

Profilbilde av Hilde Wilmot
Hilde Wilmot
Interiørarkitekt MNIL/ Fagspesialist